O nama

Geodezija Stepan

GEODEZIJA STEPAN d.o.o. za geodetska mjerenja, projektiranje, građenje i nadzor

Registrirani u Trgovačkom sudu u Varaždinu pod MBS: 070094354.

Matični (porezni) broj: 070094354
Šifra djelatnosti: 7111
OIB: 89354546863
Broj žiro-računa: 2340009-1110453484 Privredna banka Zagreb
Sjedište: Aleja kralja Zvonimira 11, Varaždin
Direktor: Marijan Stepan mag.ing.geod., zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Posjedujemo suglasnost za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina iz članka 104 stavka 1 Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina po Rješenju Državne geodetske uprave klasa:UP/I 930-03/10-02/40, ur.br.:541-02-1/1-10-3, od 28.12.2010.

0
KLIJENATA
0
PROJEKATA
0
PARTNERA
0
ELABORATA

NAŠ TIM

OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM

Adresa

Aleja kralja Zvonimira 11, ulaz desno, III. kat, 42000 Varaždin

Telefon

tel. +385 (0) 42 / 200 591
fax. +385 (0) 42 / 200 591

Email

info@geodezija-stepan.hr
geodezija.stepan@gmail.com